به بهانه ۲۰ سپتامبر

سالروز باز پس گیری بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی

۸۲۴ سال پیش در روز ۲۰ سپتامبر سال ۱۱۸۷ میلادی سلطان صلاح الدین ایوبی ، سلطان مصر و سوریه پس از اینکه ارتش صلیبی را در جنگ حثین ( حطین) درهم کوبید ، محاصره شهر بیت المقدس را آغاز کرد. سلطان صلاح الدین در این جنگ در نزدیکی دریاچه طبریه صلیبیون را شکست سختی داده بود. هنگامی که شهر بیت المقدس چند روز پس از آغاز محاصره توسط لشکریان سلطان صلاح الدین ایوبی فتح می شود و پیروزمندانه وارد شهر می شود به سپاهیانش دستور می دهد از کشتار مسیحیان خودداری کنند. یهودیان جمعیت کوچکی داشته و در جنگ بیطرفی پیشه کرده بودند. آنها در این ۸۸ سال بشدت مورد ظلم صلیبیون بوده و از آنان به صفت کینه توزانه مسیح کش اسم میبردند.

این    در حالی بود که هنگام تصرف بیت المقدس توسط سپاهیان صلیبی در سال ۱۰۹۹ میلادی ، آنها مسلمانان را قتل عام کرده و کودک و بزرگسال را به فجیع ترین شیوه هایی به قتل رسانده بودند.

سلطان صلاح الدین در جنگ برخی قوانین مندرج در قرآن را اجرا کرده وبجای کشت و کشتار دستور اسیر گیری محترمانه ای را بجای کشتار مرسوم آن زمان صادر کرده نخست ثروتمندان شهر را در قبال دریافت فدیه آزاد می کند. او سپس فرقه های تامپلیه و هوسپبتالیه که از راهبان سرباز جنگجو تشکیل شده بودند را مجبور می کند تا فدیه ۷۰۰۰ نفر از فقرای شهر را بپردازند.

خبر سقوط بیت المقدس بزرگترین خبر روز اروپای مسیحی بود. علی رغم به راه انداختن تبلیغات فراوان و حتی ایجاد جنگ های صلیبی دیگر ، صلیبیون دیگر هرگز موفق به باز پس گیری بیت المقدس نشدند زیرا توده های مسیحی و یهودی از آزادی مذاهب و آزادی زیارت امکنه مقدس خود برخوردار شده بودند…. شهر بیت المقدس قبله اول مسلمین جهان است.

حال باید دید آیا این راکت پرانیهای گاه وبیگاه کور و غالبا بیهدف و کشتن فززندان و نوادگان مهاجرین یهودی حمله به اتوبوس و اتوموبیلهای شخصی حتی بدون شناسایی قبلی توسط بظاهر مسلمانان آیا همان تنبیه دستجمعی نیست که اسرائیل را در لبنان و غزه بدان محکوم میکنند؟ آیا با تعاریف قرآنی کشتن یک نفر برابر با کشتن همه نیست؟

آیا فرزندان و نوادگان مهاجرینی را میتوان بخاطر اعمال پدرانشان میتوان مجازات کرد؟

اسیر گرفتن جنگجویان و آزادی اسیران جنگی به هر بهانه ای حتی برای بخشش گناهان و جرائم و نوعی عبادت در قرآن است.

بموجب دستورات قرآنی فرزندان و نوادگان مهاجر یهودی که در اسرائیل متولد شده اند به گناه فرضی پدرانشان نباید مجازات شوند.

کجای این جنگها یی که ناعادلانه بر بیگناهان تحمیل میشود میتواند از هر طرف میتواند اسلامی یا یهودی باشد؟

پیروان صلیبیون آنروز در کسوت کشیشهای نئوکان امروز نقش آتیش بیار معرکه را برای جلب آرا در غرب ایفا میکنند.

این تندروها فقط برای منافع خود و جلب توده های نا آگاه – پول شویی یا استفاده از امکانات دیگر و ارتزاق از مسافران زیارتی در پی منافع دنیوی خود هستند.   در این جنگ نابرابر هیچکس به هیچ مذهب و هیچ اصولی و هیچ قراردادی حتی قوانین سازمان ملل متحد هم پایبند نیست.