هرچه سنگه پای لنگه” ۴ – دکتر علی نیری”

پیشگفتار این پست اینترنتی شماره 4 از یک سری و در ادامه  "هر چه سنگه پای لنگه 1- .. زمامداری کارتر و حقوق بشر" و "هرچه سنگه پای لنگه- 2 بختیار و کمک خارجی" و "هرچه سنگه پای لنگه 3 شجاع الدین شفا" تنظیم شده است  هدف ترور شخصیت کسی نیست بلکه ایجاد روشنایی در مجموعه شرایط...

read more

هر چه سنگه. پای لنگه” ۱ – زمامداری کارتر و حقوق بشر”

در بحبوحه انقلاب 1357 جزوه ای 133 (نیم) صفحه ای منتشر شد که همه نیروهای مطرح سیاسی روز بر محتویات آن (گاها) به دلایل سیاسی صحه گذاشتند. این جزوه کوچک حتی خمینی را هم بر آن داشت که جهت خلع سلاح چپ ها از شعارهای ضد امپریالیستی مد روز تفکرات حاکم بر آن را به اجرا گذاشته...

read more

Letter To President Donald Trump

As a proud naturalized citizen, after your election, I was hoping a businessman in the white house, would be bringing the pragmatism and flexibility of business world on some of the issues that is chronically hurting the American civilization. The America that I wish...

read more

هر چه سنگه. پای لنگه” ۲ – شجاع الدین شفا”

شجاع الدین شفا مشاور فرهنگی شاه رئیس دفتر فرح پهلوی و رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه با داشتن نقش های بسیار کلیدی (به شهادت وب سایت خانوادگی اش) در تغییر  فرمایشی و ناگهانی تقویم هجری به شاهنشاهی و ایجاد جشنهای 2500 ساله که هردو نقطه  عطف های قابل تاملی در جدایی مردم از...

read more

Protected: people who know

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ...

read more

GOOD DEED

عمل صالح "GOOD DEED" and it's best; "LASTING GOOD DEED"  باقیات صالحات Doing the good deed is the Distinction that separates people in judgement day. Believing in good deed, by itself, is not enough. What's been repeatedly mentioned in Quran as good deed are number...

read more

هرچه سنگه پای لنگه ۲ – بختیار و دریافت کمک خارجی

راز مهمی که بختیار هرگز فاش نکرد بختیار و دریافت کمک شصت میلیون دلاری از صدام حسین عربستان سعودی و دیگران از زبان دکتر منوچهر رزم آرا وزیر بهداری در دولت بختیار هم رزم و دوست وی در پاریس در مصاحبه ای دوستانه با سیاوش اوستا -مهر تی وی در پاریس دلیل اینکه بختیار و...

read more

Men, Women and Equal Rights

If men and women feel good or feel complete together, or the best place to raise a child is a family with both male and a female role models, we may conclude: The smallest unit of the society should be a family, not any one of the genders. Like Molecule that if...

read more

لواط:همجنس گرایی و قوانین قرآنی

  :لواط و همجنس گرایی   لواط اگر چه کاری زشت و عملی ناشایست است که گفته شده خدا آنرا دوست ندارد و لوط هم به قوم خود همان هشدار را میدهد ولی  با این وجود هیچگونه صحبتی از بد یا بیمار بودن اشخاص و یا مجازات لواط کاران وجود ندارد  .دقت کنیم که گفته شده عمل بد و...

read more

سوریه و دخالت خارجی

<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";...

read more

جوجه مسلمان” و “جواب دندان شکن “پروفسور ! داوکینز”

این ویدیوی سوال و جواب شخصی بنام حمزه قریشی که بحق سوالی در مورد "اخلاق مطلق" از یکی از بتهای اتیست های زمان ما پرسیده در برخی از ویدیو های دوستان تازه اتیست شده ایرانی توجه زیادی گرفته تیتر زنی "جوجه مسلمان" دربرابر "پروفسور هاپکینز" و تلقی "دندان شکن" بودن جواب...

read more

Seven often repeated phrases

In the name of God, the Compassionate, the Merciful. Praise be to Allah (God), the lord of the worlds. The Compassionate, The Merciful. Lord of the judgment day. It is you alone we serve and you alone we seek for help. Guide us to the straight path. The path of those...

read more