آمارهای رسمی وزارت کشور از خسارات بنا بر مصاحبه وزیر کشور: فاضلی رحمانی 4 روز پس از آغاز اغتشاشات

این فیلم سه دقیقه ای را حتما ببینید

 
در بیانیه مهندس میرحسین موسوی 4-5 روز پس از آن متاسفانه حتی یک کلمه هم به ذکر این خسارات که بسیاری از آن به شهروندان قانونمند وارد شده اسمی نیست.و یا خسارات جانی و جراحت های دوبرابری ” نیروهای سرکوبگر”..به نسبت “تظاهر کنندگان و مردمی که برای گرفتن حق اشان” به میدان آمده بوده اند وجود ندارد.
 
مفهوم دوبرابر مجروح از نیروهای انتظامی به این معنی است که این ماموران وظیفه شناس و اکثرا قانون مند با اینکه طبیعتا مسلح بوده پس از تحمل شعارهایی چون “مزدور برو گمشو” با سنگ و کلوخ و پرتاب شدن از موتور با سیم بکسل و یا هل دادن از موتور و یا زنده زنده به آتش کشیده شدن را تحمل کرده اند.
 
باید از آن مامور مسلح اجرای قانون که حاضر است مجروح ولی از سلاحش استفاده نمی کند تقدیر کرد و من روی تک تک این ماموران را میبوسم. ازصبرشان تقدیر میکنم. و از طرف همه شهروندان قدرناشناسی که به آنها توهین کردند. راهشان را بستند و از طرف رهبران سبزی چون کروبی و موسوی که بدیشان جفا کردند از ایشان عذر خواهی میکنم 
 
پخش فیلمهای 1388برای زمینه سازی و تبلیغ زمینه خشونت بعنوان راهکار نهایی توسط اپوزیسیون وابسته در فضای مجازی فراوان پخش شده است.
قطعا نیروهای انتظامی این بار قانونمند تر عمل کرده که اپوزیسیون قلابی وابسته عبری -عربی و اروپا آمریکایی بناچار متوسل به دروغگویی و استفاده از فیلمهای قبلا استفاده شده ولی موجود از 1388 در آرشیوها و یا فیلم از کشورهای آمریکای جنوبی کرده است.
 
بیانیه هیچگونه اشاره ای به علت اصلی نارضایتی ها :قشارها و سختی هایی که در جنگ روانی در کنار تحریم ها – عهدشکنی ترامپ و تاثرات آن بر اوضاع بد اقتصادی و ناراضی تراشی به انگیزه دخالت -….-.. ذکر نشده بود.
 
دوستانی که خود را اسیر شخصی گرایی و قهرمان سازی میکنند نمیدانند رهبرای خوب از مردم خوب برمیان.
 
همه آنهایی که از “حصر ظالمانه” (بدون پذیرش اشتباه) دفاع کرده میتوانند اگر بخواهند همین نامتعادلی مهندس موسوی در همان سال 1388 ببینند:
 
سه روز پیش از انتخابات هوادارانش در میتنگ هاش فریاد زدند “اگر تقلب نشه – موسوی برنده میشه”. اگر ایشون درایتی که خیال میکنه داره داشت همان روز باید از هوادارنش میخواست بجای این شعار سراسر گمانه زنی… هریک مستقلا و یا گروهی به مراکز وزارت کشور محل خود رفته و با اصرار هرچه تمامتر ناظر انتخاباتی باشند.
 
بجای تلاش در توقف گمانه زنی ایشون به موج سواری بر آن پرداخت. دقیقا مثل بنی صدر مغرور شد و با تکیه بر جنبش سبز که اتحاد بزرگی از اصلاح طلبان زمان خاتمی مخالفان سنتی خارج کشوری احتی برانداز و همه مخالفن حمدی نژاد تمام تلاش را بر این گذاشت که سازمان موازی جهت و زارت کشور برای شمارش آرا ایجاد کنه.
 
آیا در هیچیک از دمکراسی های انتخابات در جهان چنین شیوه ای وجود داشته؟
یک کاندیدا یک حزب و یا یک جبهه سیستم شمارش آرای خودش را داشته باشه؟
آیا امکانات ایشون میتوانست بخوبی امکانات وزارت کشور باشه..؟
آیا در هر کشوری بخصوص ایران – مرکز توطئه های بیگانگان – این دعوت به اختلاف ابدی در شمارش آرا با یکدیگر نیست؟
 
چنین نهادی موازی با شرکت صدها چهره مشکوک در ایران و میگویند حدود 500 نفر از انگستان و برخی استادان جنگ نرم که از سراسر جهان برای انتخابات به ایران آمده بودند و حتی برخی از همکاران سازمان های مختلف جاسوسی – امنیتی جهان دور بر وی شکل گرفت بدون اینکه ایشون وجود آنها را هرگز اذعان کنه.
 
هنوز هم اذعان نکرده.
 
من این بیانیه یکطرفه را چیزی جز ادامه همان مشی نمبینم.
وی اخبار متعددی در اینترنت رادیو تلویزیون دسترسی داشته ولی انتخاب کرده که به بعضی زیادی گوش بده و به بعضی اصلا توجهی نکنه.
 

این ما هستیم که آگاهانه در هر زمان میتوانیم تصمیم بگیریم که تا کجا و به دنبال کدام رهبر برویم و اگر خلاف کرد خودمان در کجا متوجه و متوقف شان کنیم و اگر دخالت و
هشدار موثر نبود ازشون فاصله بگیریم.

و مسئولیت طرفداران هر گروه و هرجناح وهر رهبری ذر این باره بخاطر اعتماد درون گروهی حتی بیش از مخالفان اوست اگر تغییر از درون و از پایه مردمی اصل باشه

 آنچه در توطئه بیگانگان و با استفاده از اختلافات گروهی و جناحی ما میسوزد وطن ماست

صدها گروه تلگرامی ایتستاگرمی – توئیتری – فیس بوکی با تعداد زیادی هویت جعلی که نقابدارن شورش های اخیربسیاری در آن ریشه دارند جایی در تحلیل مهندس موسوی ندارند در حالی که ابتکار عمل قطعا و انحصاری در دست آنان بود و شعار”یاحسین -میرحسین” یا نبود و یا آنقدر کم بود که پوششی نگرفت و من یک مورد از آن را هم ندیده ام. اگر هم جایی بوده بلافاصله ابتکار عمل و کنترل از دستشان خارج شده
خوشبختانه دسترسی به این سایتها آسان ولی اخراج و بلاک شدن نیز آسان است. کافی است حرفتان حرفی ملی و درجهت منافع ملی و یا بنوعی بجز جهت اصلی و دلیل وجودی ($) سایت باشد بلافاصله به طرفداری از جمهوری اسلامی متهم شده و مورد تهاجم همزمان چندین هویت جعلی قرار گرفته و اخراج میشوید. ولی در همان مدت کوتاه به میزان سواد اجتماعی و اطلاعات عمومی میزان تعهد به آزادی بیان و یا آزادی پس از بیان آشنا میشوید. بدنیست مرا باور نکرده و برای خود امتحان کنید.
یکی از مدیران این سایت ها افتخار میکند که 20 سایت مختلف فیس بوکی را مدیریت میکند و در چت خصوصی گفت علاوه بر یک سایت مورد گفتگو که 20000 مخاطب داشت وی مدیر یک سایت دیگر نیز هست که 50000 مخاطب دارد. گروه “دهه پنجاهی ها” که دوسال پیش مرا از خود اخراج کرد در آن زمان 50000 عضو داشت

صدها سایت مثل آموزشکده مدنی توانا ایران وایروسایت های رسمی و بیش از رسمی ها غیررسمی و هویت جعلی های مجاهدین اجاره ای در آلبانی وجود دارند که اکثر :مبارزان” هویت های جعلی دارند و پشت هر هویت جعلی ماموران سایبری دولتهای مختلف از اسرائیل تا عربستان و آمریکا و اروپا به عضوگیری از جوانانی میپردازند که از اخبار داخلی و تلویزیون دولتی ایران زده شده اند

با توجه به تجربه و نقش نقابداران در جنگ سوریه و اغتشاشات عراق مسئله مبارزان هویت جعلی و نقابداران یکی از چالش های بزرگ برای آینده و وجود ایران هستند ولی در بیانیه مهندس موسوی و یا مهدی کروبی در باره “تظاهرات بنزین” اثری وجود نداشت. دعوت به قانون هم در آن نبود

 

Pin It on Pinterest