این ویدیوی سوال و جواب شخصی بنام حمزه قریشی که بحق سوالی در مورد “اخلاق مطلق” از یکی از بتهای اتیست های زمان ما پرسیده در برخی از ویدیو های دوستان تازه اتیست شده ایرانی توجه زیادی گرفته

تیتر زنی “جوجه مسلمان” دربرابر “پروفسور هاپکینز” و تلقی “دندان شکن” بودن جواب نشاندهنده چه چیزی جز جوجه اتیست بودن تیتر زننده میتواند باشد؟

آیا هاپکینز که تورات و انجیل و قرآن را با هم قاطی میکنه واقعا میدونه که “مرگ برای ترک دین”و “سنگسار بخاطر زنا” و “مجازات برای شکستن سبت” را که او اخلاق مطلق بر پایه دین میداند هیچکدام در قرآن وجود ندارند؟

یا مثل همه عوام و فرصت طلبان تاریخ رفتار و برداشتهای غلط و بی پایه مسلمانان یا دیگران را ملاک گرفته؟

 برداشتهایی که بر اساس حدیث بشر شکل گرفته…آیا همان حدیث بشری که در قرآن استناد بهش نهی شده…. را بجای خود دین و دین باوری تلقی نمیکنه؟

وقتی به یک یهودی و مسیحی و یا یک مسلمان گفته میشه دروغ و دزدی و قتل و زنا غلطه مطلقه…. و اگر حتی در این جهان هم توانستی آن را پنهان کنی و از مجازاتش فرار کنی در نهایت در ادامه زندگی ات باید پاسخگوی آن باشی دیگر راه فرارکمتری برای او باقی نگذاشته ای؟

بهمین جهت هم یکی از دوستان اتیست از کتاب “چرا مسیحی نیستم” برتراند راسل (اتیست) نقل میکرد که خود وی اگر انتخابی برای خرید از یک مذهبی یا یک اتیست داشته باشد خرید از یک مذهبی را قابل اطمینان تر میداند. چ

آیا او توجه دارد که آنچه که او میپسندد که اخلاق باید اندیشیده شده باشه . استدلال صورت گرفته شده باشه. درباره اش بحث شده باشه از ارکان اسلام و همه مذاهب ابراهیمیه….هیچکدامشون نمیگن فکر نکنین و همینطوری بپذیرین….ایشان در اینمورد هم با کتب مورد ادعا تماسی نداشته که اینطوری فکر میکنه

تا زمان زمان بوده از این جوابهای دندان شکن در همه مساجد و کلیساها و کنیساها وجود داشته…و دوستان ما نباید جوگیر تماشاچیان شده باشند. تازه شاید در مقیاسی دهها و صدها برابر هم جماعتی “دندان شکن” بودن جواب را با صلوات و هل هله یا و آمین و امثالهم تشویق کرده اند…

تا زمان زمان بوده اتیستهایی مثل فراعنه هم وجود داشته اند که بخیال خود میخواسته اند با زور “خرافات” را از بین ببرند……..چگونه اتیستهایی مثل پیروان ماتریالیسم علمی و احزاب مدافع پرولتاریا که نیمی از جهان ما را در عصر معاصر برده نظام انسان ساخته بشری کرده بودند نتوانستند اخلاق واحدی رابرای بشر طراز نوین خود تدوین و تبیین کنند؟

 

 

 

Pin It on Pinterest