انجام کار نیک برای همه خداپرستان تمایز بین نیک انجامی و بدپایانی (بهشت و جهنم) است

“بخشش” دومین تعداد آیات قرآن در تعریف انجام کار نیک پس از انفاق می باشد

بخشش مردمانی که بدلایلی از آنها آزرده خاطر هستیم

ممکن است آنها شایسته بخشش و یا درقید حیات نباشند بلکه به عنوان سنتی الهی در توصیه ای به پرهیزکاران. از آنجا که مسئولیت هر کسی تنها با انتخاب کردار خود آغاز میشود شاید به خاطر رهایی از کوله بارهای منفی کینه و تنفر و ایجاد آرامش در خودمان. در آیاتی دیگر پرهیزکاران (کسی که از کینه توزی هم پرهیز میکند) نه غم دارند و نه ترس. دو احساس منفی که با عدم بخشش جور در نمی آیند

از آنجا که قرآن خود را تصدیق کننده کتب پیشین میداند توجه به این آیات در انجیل نیز باید برای همه معتقدین به قرآن شایان توجه باشد

 متى6: 14-15 “زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید. اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید
 مرقس 11: 25- 26 “و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است، خطایای شما را معاف دارد. اما هرگاه شما نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید
 متى 18: 21-22 “آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت: «خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می باید او را آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟ عیسی بدو گفت: «تو را نمی گویم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه
 متى18: 34-35 “پس مولای او درغضب شده، او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. به همینطور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود، اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد
 لوقا6: 37 “و عفو کنید تا آمرزیده شوید
 لوقا17: 3-4 “احتراز کنید و اگر برادرت به تو خطا ورزد او را تنبیه کن و اگر توبه کند او را ببخش. و هرگاه در روزی هفت رت به تو گناه کند و در روزی هفت مرتبه، برگشته به تو گوید توبه می کنم، او را ببخش
 دوم قرنتيان2: 7 “پس برعکس شما باید او را عفو نموده، تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص را فرو برد
غلاطيان6: 1 “اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی

  از 114 سوره قرآن 113 سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشود
بنام خداوند یکتایی که هم رحمان = بخشش گناهکاران و هم رحیم = بخشش و مهربان به همه. چه گنه کار و چه بیگناه است

  علاوه بر رحمن (بخشنده) که هم بصورت صفت و هم بصورت اسمی برای خدای یگانه بکار برده شده. اگر کلمات “غفور” و “عفو” را نیز در قرآن جستجو کنیم به نتایج زیر برخورد می کنیم.

عفو 27 بار در متن قرآن تکرار شده و حتی در قوانین قصاص (به قصد برابر و نه  بیش از برابرآن) توصیه اول بر بخشش خدا حتی در جایی که خانواده تصمیم گیرنده است به عنوان انتخاب و پیشنهاد خداست و خداوند به بخشنده پاداشی بیش از آن وعده میدهد.  بخشش همچنین بعنوان کفاره ای و تشویقی برای گناهان عفو کننده بکار برده شده است
کلمه “غفور” = بخشنده گناه 91 بار در قرآن تکرار شده بیش از 70 مورد آن بصورت ترکیبی از بخشنده مهربان (غفور رحیم) و بقیه بصورت های بخشنده بردبار (غفور حلیم)  بخشنده شکر کننده (شکور رحیم) و یا بخشنده با قدرت (عزیز رحیم) نیز با کلمه غفور برخورد می کنیم

خوشبختانه این صفحه در حال تدوین و تکمیل و در این مرحله شما هم میتوانید با فرستادن عکس و مطلب بخصوص از منابع غیر قرآنی و یا حتی غیر دینی ولی موازی با آن در انجام پربار و موثرتر بودن آن شرکت کنید.

کم کاری فرهنگ منطقه ای از دیدگاه های مختلف در این زمینه در عملکرد سیاسی خود را میتوانیم بوضوح و بروشنی ببینیم و بدون شک تلاش و مشارکت در توسعه فرهنگ “بخشش” کاری نیک محسوب میشود

آیات سمت راست منابعی از انجیل و تورات در باره بخشش و آیاتی در سمت چپ از جستجویی سطحی در قرآن در گوگل بدست آمده است. آنچه تحقیق در انجیل و تورات بزبان انگلیسی (در پائین) انجام شده بسیار فراتر از تحقیقات قرآنی هستند. تقریبا همه جستجوها و تحقیقاتی در “بخشش” که
به فارسی انجام شده با گذری سریع از متن تورات و انجیل و قرآن وارد “حدیث” و سنت هایی شده اند که بیشتر به تجلیل از اشخاص. ائمه و پیامبران و بزرگان قوم میخورند تا تحقیق در متن و اصل کتاب

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

كسانى كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى كنند و خشم خـود را فـرو مـى برنـد و از خطـاى مـردم
درمى گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد. (آل عمران، 134(

Pin It on Pinterest