به بهانه 20 سپتامبر

سالروز باز پس گیری بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی

824 سال پيش در روز 20 سپتامبر سال 1187 ميلادي سلطان صلاح الدين ايوبي ، سلطان مصر و سوريه پس از اينكه ارتش صليبي را در جنگ حثين ( حطين) درهم كوبيد ، محاصره شهر بيت المقدس را آغاز كرد. سلطان صلاح الدين در این جنگ در نزديكي درياچه طبريه صليبيون را شكست سختي داده بود. هنگامی که شهر بيت المقدس چند روز پس از آغاز محاصره توسط لشکریان سلطان صلاح الدين ایوبی فتح مي شود و پیروزمندانه وارد شهر مي شود به سپاهيانش دستور مي دهد از كشتار مسيحيان خودداري كنند. یهودیان جمعیت کوچکی داشته و در جنگ بیطرفی پیشه کرده بودند. آنها در این 88 سال بشدت مورد ظلم صلیبیون بوده و از آنان به صفت کینه توزانه مسیح کش اسم میبردند.

اين    در حالي بود كه هنگام تصرف بيت المقدس توسط سپاهيان صليبي در سال 1099 ميلادي ، آنها مسلمانان را قتل عام كرده و کودک و بزرگسال را به فجيع ترين شيوه هايي به قتل رسانده بودند.

سلطان صلاح الدين در جنگ برخی قوانین مندرج در قرآن را اجرا کرده وبجای کشت و کشتار دستور اسیر گیری محترمانه ای را بجای کشتار مرسوم آن زمان صادر کرده نخست ثروتمندان شهر را در قبال دريافت فديه آزاد مي كند. او سپس فرقه هاي تامپليه و هوسپبتاليه كه از راهبان سرباز جنگجو تشكيل شده بودند را مجبور مي كند تا فديه 7000 نفر از فقراي شهر را بپردازند.

خبر سقوط بيت المقدس بزرگترین خبر روز اروپاي مسيحي بود. علي رغم به راه انداختن تبلیغات فراوان و حتی ایجاد جنگ هاي صليبي ديگر ، صليبيون ديگر هرگز موفق به باز پس گيري بيت المقدس نشدند زیرا توده های مسیحی و یهودی از آزادی مذاهب و آزادی زیارت امکنه مقدس خود برخوردار شده بودند…. شهر بيت المقدس قبله اول مسلمين جهان است.

حال باید دید آیا این راکت پرانیهای گاه وبیگاه کور و غالبا بیهدف و کشتن فززندان و نوادگان مهاجرین یهودی حمله به اتوبوس و اتوموبیلهای شخصی حتی بدون شناسایی قبلی توسط بظاهر مسلمانان آیا همان تنبیه دستجمعی نیست که اسرائیل را در لبنان و غزه بدان محکوم میکنند؟ آیا با تعاریف قرآنی کشتن یک نفر برابر با کشتن همه نیست؟

آیا فرزندان و نوادگان مهاجرینی را میتوان بخاطر اعمال پدرانشان میتوان مجازات کرد؟

اسیر گرفتن جنگجویان و آزادی اسیران جنگی به هر بهانه ای حتی برای بخشش گناهان و جرائم و نوعی عبادت در قرآن است.

بموجب دستورات قرآنی فرزندان و نوادگان مهاجر یهودی که در اسرائیل متولد شده اند به گناه فرضی پدرانشان نباید مجازات شوند.

کجای این جنگها یی که ناعادلانه بر بیگناهان تحمیل میشود میتواند از هر طرف میتواند اسلامی یا یهودی باشد؟

پیروان صلیبیون آنروز در کسوت کشیشهای نئوکان امروز نقش آتیش بیار معرکه را برای جلب آرا در غرب ایفا میکنند.

این تندروها فقط برای منافع خود و جلب توده های نا آگاه – پول شویی یا استفاده از امکانات دیگر و ارتزاق از مسافران زیارتی در پی منافع دنیوی خود هستند.   در این جنگ نابرابر هیچکس به هیچ مذهب و هیچ اصولی و هیچ قراردادی حتی قوانین سازمان ملل متحد هم پایبند نیست.

Pin It on Pinterest