در قرآن تنها شرط عملی ورود مومنان ( به خدا و رستاخیز) به بهشت  تمایز دررستگاری و عاقبت به خیری خداپرستان و باورمندان به کردار نیک (عمل الصالحات) است

همچنین بیشترین بار در تعریف از عمل صالح در درجه اول غذا دادن به گرسنگان و دستگیری از نیازمندان (در درجه اول اقوام) است.هماهنگ با دلیل انگیزش پیامبران: ایجاد عدالت اجتماعی و قسط

 پس از “انفاق” (ذکات.صدقه.کفاره…) و هرنوع ازبالادستی ها به پائین دستی های اجتماع بیشتریت تعداد آیاتی که برای تعریف کار نیک استفاده شده “بخشش” (احساسی) است

مکرمین و یا “تکریم شدگان” و عزتمندان بهشت هم کسانی هستند که علاوه بر پرداخت قسمتی از مال خود برای زکات (تزکیه = تمیزشدن) قسمتی از مال خود را مال خود ندانسته و از آن انفاق میکنند

نمونه و سمبل روز: در بزرگترین انفاق دستجمعی تاریخ بشر که با ورود وارن بافت در بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس و پس از آن با یک دعوت جهانی و عمومی شکل گرفت بیش از 250 نفر از ثروتمندان جهان  تنها به شرط اهدای بیش از نیمی از ثروت خود به خیریه مورد علاقه اشان که به هرنوعی که دوست دارند خرج کنند وجود دارند

این جمع بدون تردید در نابودی فقر و ایجاد عدالت اجتماعی نقش دارند و اثر نیک و جاویدانی از خود و این دوران به یاد گار می گذارند

در قرآن هیچگونه تفاوت یا تمایزی برای هیچ مذهب و گروه و دینی که از تکریم شدگان و مکرمین در بهشت موعود هستند وجود ندارد

 کردار نیک (عمل الصالحات) پایانی خوش برای پندار نیک و گفتار نیک 

باقیات صالحات = نیکی های ماندگار

هدف مشترکی از انسان سازی مناسک و عبادات  در همه ادیان

همچنین شادی آفزا برای غیر دینی ها و حتی ضد دینی ها

تلاش های این نهاد مدنی مردمی در جهت هر کار نیکی در جهان  بدون تبعیض و بی توجه به هرگونه مرزهای سیاسی و دینی و جناحی است

انجام کار نیک (عمل صالح) تنها تمایز دررستگاری و عاقبت به خیری خداپرستان و باورمندان به رستاخیز است

عمل الصالحات و یا کردار نیک بعنوان تنها تمایز در انتخاب های موجود زندگی (گمراهی در مقابل عاقبت به خیری) ققط منحصر به قرآن نیست. در صفحه انگلیسی همین سایت در باره کار نیک منابع یهودی و مسیحی بیشتری نیز بزبان انگلیسی وجود دارد

 هر انسانی از انجام کار نیک و حتی مشاهده آن شادمان میشود آنانی که به خدا و رستاخیز اعتقادی ندارند هم به اندازه کافی دلیل برای انجام کار نیک دارند. نام نیک و کار نیکشان ماندگار خواهد بود و ارتعاشاتش ادامه دار.اگرچه بهشت بریشان وعده داده نشده ولی در این دنیا لذت آنرا می چشند. هیچکس و از جمله خدا هم به کسی که قبولش نداره چیزی بدهکار نیست. کسی که به خدا و رستاخیز ایمان نمی آورد نعمت لذت این دنیا بموجب اعتقاداتی که انتخاب خودش است باید برایش کافی باشه

با وجود آیه بالا و عبارت کوتاه دیگری در قرآن (لیس للانسان الا ماسعی) “برای انسان جز نتیجه تلاشش نیست”. هر مسلمان بدبخت عقب مانده فقیری از هر گوشه جهان که تلاش نکرده انتظار بیهوده دارد مثل آنها که تلاش میکنند از نعمات زندگی برخوردار باشد خود را باید از حصارهای فرهنگ منطقه رها کند. تا او از درون خود تغییر نکند سرنوشتش تغییر نخواهد کرد حتی اگر روز وشب دعا کند. بدبختی های فرهنگی کشورهای مسلمان که غرب زدگان واخورده ما به اسلام نسبت میدهد از حدیث بشری است و نه از قرآن

:برابری زن و مرد در انجام کار نیک در قرآن

Pin It on Pinterest