نسل جدید پس از انقلاب

نسل جدید پس از انقلاب

ویدیو روبرو نمونه ای و بخشی از نسل جدید ایران پس از انقلاب و اشتباهات اولیه است. بچه های زمان ممنوعیت موسیقی و ویدیو تا ماهواره. زیر چهل ساله هایی که در دافعه حجاب اجباری و ممنوعیت های بی مورد بعضا خرافی به هیچ استانداردی اعتقاد ندارند تا هنگامی که ایران هستند با هر...
استفان هاوکینگ خدا و رستاخیز

استفان هاوکینگ خدا و رستاخیز

استفان هاوکینگ 1942- 2018 یک فیزیکدان ستاره شناس نویسنده برنده جایزه نوبل و گرداننده مرکز مطالعات تئوری نجومی در دانشگاه کمبریج بود. کارهای علمی او شامل تحقیقاتی در تئوری های جاذبه  نسبیت عمومی سیاه چاله ها یی که از خود انرژی بیرون میدهند بود که این سیاه چاله های به...
چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

طراحی  جامعه مدنی نوین بر اساس تحول از درون پیشنهادی در نظرگیری به جهت بازنویسی و بهبود با گفتاری نیکوتر و زبانی ساده تر بطوری که از دل (شما نیز) بر آید تا بر دل  نشیند و “دشمن را دوست کند” یا حمایت (حتی مشروط) و پخش تا اجرایی شدن. واقعیت اینکه در بلوغ 43...
بیانیه میرحسین موسوی پس از اعتشاشات 98

بیانیه میرحسین موسوی پس از اعتشاشات 98

آمارهای رسمی وزارت کشور از خسارات بنا بر مصاحبه وزیر کشور: فاضلی رحمانی 4 روز پس از آغاز اغتشاشات این فیلم سه دقیقه ای را حتما ببینید   در بیانیه مهندس میرحسین موسوی 4-5 روز پس از آن متاسفانه حتی یک کلمه هم به ذکر این خسارات که بسیاری از آن به شهروندان قانونمند وارد...
98 تلاشی در جستجوی راه حل پس از خشونت

98 تلاشی در جستجوی راه حل پس از خشونت

ویدیو1 دقیقه ای از همان روزها با زبان حال و روز و ایرانیان “عاقل و فرزانه” از هر گروهی  . مقدمه نه جامعه شناسم و نه در هیچیک از علوم اجتماعی ادعای تخصصی دارم. تنها داوطلبی بدون وابستگی به جناح خاصی. با نیتی مشخص و بر اساس استانداردهایی در تلاشم  که فرا...
جامعه مدنی

جامعه مدنی

:”در یک جمله: “نهادهایی که بنیان و استخوان بندی اصلی جامعه را تشکیل داده و ارتباط دینامیکی بین حکام و شهروندان برقرار میکنند در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی کلماتی چون “زنده باد دشمن من” مدارا” مسامحه” دگراندیشان” حقوق...

Pin It on Pinterest