بیانیه میرحسین موسوی پس از اعتشاشات 98

بیانیه میرحسین موسوی پس از اعتشاشات 98

آمارهای رسمی وزارت کشور از خسارات بنا بر مصاحبه وزیر کشور: فاضلی رحمانی 4 روز پس از آغاز اغتشاشات این فیلم سه دقیقه ای را حتما ببینید   در بیانیه مهندس میرحسین موسوی 4-5 روز پس از آن متاسفانه حتی یک کلمه هم به ذکر این خسارات که بسیاری از آن به شهروندان قانونمند وارد...

Pin It on Pinterest