درباره نویسنده

درباره نویسنده

با سلاممتولد 14 مهر1337 و ازمهر 1358 پس از خدمت سربازی یک ساله در هردو رژیم ( 7 ماه  قبلی + 5 ماه زمان مرحوم مهندس بازرگان). اگرچه عمدتا از ایران دور و در آمریکا تحصیل و کار کرده ام ولی قلب و روح و عشق و امیدم در ایران حکاکی شده و در این مدت شش بار برای دیدار خانواده...
آری این چنین “است” برادر

آری این چنین “است” برادر

جوابی به سخنرانی و جزوه “آری اینچنین بود برادر”…از دکتر علی شریعتی دکتر شریعتی عزیز سلام: امیدوارم یه جورایی این پیام بهت یرسه. گفته شده در یک حالتی هستی شبیه حالت خواب و دیگه نه زمان برات مطرحه و نه مکان…ولی استفاده از متافور که در بیان منظور...

Pin It on Pinterest