هفت تایی پیوسته یا تکراری

هفت تایی پیوسته یا تکراری

 با 15:87 یک طرف راه هدایت تنها پذیرش هفت تایی تکراری است که طبیعتا هیچ خداشناسی منکر محتوای آن نیست و طرف دیگر و بقیه قرآن راهنمایی است برای پرهیزکاران بنام خداوند بخشنده مهربان ستایشت میکنیم ای پرودگار جهانیان بخشنده مهربان مالک روز دین فقط تو را بندگی میکنیم و فقط...

Pin It on Pinterest