! مقایسه دو تفکر در عقب ماندگی ما

! مقایسه دو تفکر در عقب ماندگی ما

  Ali H S Javadi (Fcebook postتاریخ و فرهنگ ایران زمینلینک به فیس بوک پست )  Admin · December 28 at 8:44 AM   چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ وقتی غربی ها در قرون هیجده و نوزده با سرعت سرسام آوری در حال درنوردیدن افق های جدید فکری، اجتماعی، سیاسی و علمی بودند،...

Pin It on Pinterest