بهره (ربا) – مشکلات اقتصادی و قرآن

بهره (ربا) – مشکلات اقتصادی و قرآن

بنام خداوند دانا و توانا مقدمه وجود کارمزدهای بانکی حدود چهل درصد بجای بهره های تک رقمی جهانی برای آنکس که سرمایه ندارد بسیار بی رحمانه و ناعادلانه و نرخ بالای “کارمزد” مانع بزرگی در تولید و کارآفرینی شده است. تفاوت اسم “کارمزد بانکی” و یا...

Pin It on Pinterest