!مادیات ذات و فطرت بشر

!مادیات ذات و فطرت بشر

مغرور و چون انسان را آسیبى رسد ما را فرا مى‏خواند سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا کنیم میگوید تنها آن را به دانش خود یافته‏ ام نه چنان است.‏بلکه آن آزمایشى است ولى بیشترشان نمى‏دانند  39:49 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَهً...

Pin It on Pinterest