درباره نویسنده

درباره نویسنده

با سلاممتولد 14 مهر1337 و ازمهر 1358 پس از خدمت سربازی یک ساله در هردو رژیم ( 7 ماه  قبلی + 5 ماه زمان مرحوم مهندس بازرگان). اگرچه عمدتا از ایران دور و در آمریکا تحصیل و کار کرده ام ولی قلب و روح و عشق و امیدم در ایران حکاکی شده و در این مدت شش بار برای دیدار خانواده...

Pin It on Pinterest