استفان هاوکینگ 1942- 2018 یک فیزیکدان ستاره شناس نویسنده برنده جایزه نوبل و گرداننده مرکز مطالعات تئوری نجومی در دانشگاه کمبریج بود. کارهای علمی او شامل تحقیقاتی در تئوری های جاذبه  نسبیت عمومی سیاه چاله ها یی که از خود انرژی بیرون میدهند بود که این سیاه چاله های به سیاه چاله های استفان هاوکینگ معروف شده اند. وی همچنین نوآوری هایی در زمینه تئوری نجوم با تعریف مکانیک کوانتومی  بود
اگرچه به هیچوجه یک فیلسوف و یا خدا شناس نبود ولی با توجه به محدودیت های فیزیکی فراوانی که بیماری “
تباهی سلول های عصبی مسئول حرکت عضلات” وی سخنرانی قابل برای داشجویان و عموم در هم شکستن محدودیت های فیزیکی و بهبود نسبی کیفیت زندگی در هر شرایطی بود

“از جملات معروف وی “من اجازه نداده ام بیماری ام مر از انجام بیشتر کارها منع کند. مدل من بی مرزی است

دو ویدیو: طرح مسئله با استفان هاوکینگ در چپ و ویدیوی راست در جواب 

چه میشد اگر در این فرض زندگی می کردیم که ما همیشه خود حیات را برگذیده و بنابراین مسئول و سرنوشت ساز هر تصمیم و انتخابی در زندگی خود هستیم؟
خودمان با همین دی ان ا و 23 ژن ترکیبی از ژن های زنانه و مردانه ترکیب شده و حیات جنینی خود در این جهان را آغاز کردیم در حالی که دیگر اسپرم هایی چون ما تلاششان بجایی نرسید. ما برنده های مسابقه بسیار بزرگی هستیم
چه میشد اگر فکر میکردیم هر چالش سخت و آزمایش بزرگی از پس اراده و توان ما برنخواهد آمد و عقل کل هم مثل آموزگار مهربانی که به فکر آموزش و سعادت همه هست چالش های سخت تر را برای آدمهای فهمیده تر و پرطاقت تر با آزمایشاتی توان فرساتر میگذاره که بنظر او هم توانایی ها و امکانات بیشتری دارند؟  
هر که بامش بیش برفش بیشتر

نوشته ای دیگر در  ریشه ها و رهبران تفکر ضد مذهبی معاصر: شچاع الدین شفا و تولدی دیگر 
Related pages: Judgement Day,   Parallels in Religions (1)

 با سپاس از تهیه کنندگان و زیرنویسان ترجمه فارسی آن یک ویدیوی جالب از زندگی استفان هاوکینگ 

Pin It on Pinterest