ویدیو روبرو نمونه ای و بخشی از نسل جدید ایران پس از انقلاب و اشتباهات اولیه است. بچه های زمان ممنوعیت موسیقی و ویدیو تا ماهواره. زیر چهل ساله هایی که در دافعه حجاب اجباری و ممنوعیت های بی مورد بعضا خرافی به هیچ استانداردی اعتقاد ندارند

تا هنگامی که ایران هستند با هر وزیر و وکیل و رئیس جمهورو هر که مهر نماز شب بر پیشانی دارد عکس میگیرند که با آن عکس کارشون انجام بشه و وقتی برای “زندگی بهتر” به خارج میروند هرچه کار یا کلاهبرداری کرده با خود میبرند. مدرک دستگیری هم کمکی برای پناهندگی است. آنجا حاضرند همه اسرارشان که میگویند میدانند که در ادعای ویدیو اول به بیش از 9000 ساعت ویدیو (؟) هم می رسد و بین 20$ هزار تا 400$ یا پانصد هزار دلار می فروشند

این مرحوم شهید راه پول. مسعود مولوی در ترکیه در مهرماه 98 ترور شده و در این ویدیوی “پشت پرده” (؟) که شاید هم با نیتی پاک ولی حتما نا آگاهانه و کم آگاهانه و چه بسا با “بودجه مخالفت” تهیه میشود هم “فرضیات” و “گفته میشود” فراوان است

شاید نوید فرزین که میگوید قتل توسط “سپاه یا اطلاعات یا جنگ بین این دو ویا احتمال دیگری” … انجام شده توجه نمیکند کسی که خلاف کار است و دنبال پول بدون هیچ استادارد به هر کاری دست میزند (ویدو دوم) و با هر سازمان اطلاعاتی هم ممکنه ارتباط برقرار کنه (ویدو دوم) و اگر روزی در ترکیه معلوم شود عاملین قتل عوامل سازمانهای جاسوسی دنیا غیر از ایران و یا قاچاقچیان مختلف برای خروج از کشور تا مواد مخدر و غیره بوده اند آن را نخواهیم شنید

مسعود کشمیری بمب گزار حزب جمهوری اسلامی که به گوشه امنیتی در خارج برده شد هنگامی کشته شد که با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتباط بود

جوانان ساده لوح بی استاندارد و بی ایمان ما در نظر بگیرند که سازمانهای اطلاعتی و امنیتی سراسر جهان جای خوبی برای کار کردن نیستند و بیرون آمدنی مثل مشاغل دیگر در کار نیست. حداقل مبلغ توافق را پیش پرداخت کرده و با وعده و وعید اطلاعات مورد نیاز را بدست می آورند. مجید جمالی فشمی قاتل دکتر علی محمدی هنگام مرگ تنها 30 هزار دلار از مبلغ 50 هزار دلاری وعده داده موساد را دریافت کرده بود. حتما روی کمک های دولت بیگانه ای هنگام دستگیری حساب باز نکنند زیرا پس از دستگیری هر دولتی دخالت خود را انکار خواهد کرد و نمیتواند بدلایل سیاسی و قوانین بین المللی هیچکونه پشتیبانی و حمایتی از آنها کند
موارد مبادله جاسوس و جان به در بردن پس از دستگیری بسیار نادر و موارد کشتن جاسوسی که اطاعات زیادی دارد بسیار فراوان اتفاق می افتد و هر سازمان اطلاعاتی و امنیتی دنیا خود را گاهی به حق (در مورد خائن) مالک جان جاسوسان اطلاعات دار نیز میداند

 

 برای دیدن در صفحه بزرگ مربع را کلیک کنید

 برنامه پشت پرده: از فرید فردین در یوتوب 22 نوامبر 2019 پخش شده و در 43 روز13263 بازدید کننده داشته

این ویدیو حدود 15 ماه قبل از قتل وی نیز مسائلی را در باره تعداد دیگری از این فرزندان انقلاب (؟) را روشن میکند
Uploaded: Mohammad jorjandi, 8-10-2018

جهت مشاهده فعالیت جوانان آمریکایی خواستار تغییر و ناراضی از وضع موجود میتوانید به این لینک توجه فرمائید

 جوانی بنام برد در محل تجمع کارتن خواب ها مشاهده کرد که غذای تهیه شده از طرف مردم به مقادیری کوچک و زیادی متنوع است و همه میخواهند از غذای جدید هم کمی بخورند. تازه برخی از روزها مردم زیادی غذا می آورند و بعضی روزها کم. وی به فکر افتاد یک برای سامان دادن از نیکوکاران بخواهد که روزی از ماه را خود انتخاب کنند که فقط آنها در آن روز غذا تهیه کنند و بقیه استراحت کنند. برنامه ای ارائه داد و دیگران هم بجای اخلال و کارشکنی و ایجاد بی نظمی با وی همکاری کردند

پس از 8 سال این نهاد با کمک مردم از یک ایستگاه اتبوس متروکه برای اسکان موقت کارتن خواب ها استفاده میکند. مرئم برای هر کارتن خوابی یک تختخواب. پتو و لباس کافی. وسائل نظافت و دوش (البته در هوای آزاد) کرده اند. 54 داوطلب تمام وقت هرکدام 6 ماه تا یکسال خدمت و 3 کارمند حقوق بگیر دارد. بخش عظیمی از این 54 نفر به جمع آوری اعانات کمک های نقدی و جنسی نیز میپردازند که پس از پایان دوره خدمت دوره ای نیز همچنان به کمک برای تهیه بودجه ادامه میدهند. 23 سازمان مددکاری اجتماعی در این مجتمع حضور دارند که علاوه بر خدمات پیراپزشکی اولیه به مداوای دردهای مزمن روحی روانی آنان نیز میپردازند. آموزش کار و حرفه خدمات کاریابی و حتی لباس تمیز برای جستجوی کار تا حتی بلیط اتوبوس برای هر نیازی که دارند و تامین مسکن موقت میپردازند.  71% پس از متوسط سه ماه به خانواده های خود باز میگردند  واقعا به کارتن خوابی پایان میدهند

در بهار 2019 این گروه برای دو  هفته 1167 داوطلب تمام وقت جهت آمارگیری نه فقط در سطح پناهگاه بلکه در سطح ولایت با همه کارتن خواب ها در زیر همه پل های رودخانه ها و اتوبانها تک به تک صحبت کردند و امروزه ما میدانیم مثلا 5364 کارتن خواب داریم  که متوسط سن آنان  45 سال دارند. 31% آنان از خدمت نظام رفته ها هستند 20% شان بزهکار و 80% بدون هیچگونه سابقه کیفری و 64%  روزی صاحب فرزند و خانواده ای بوده اند. برای آمار دقیقتر خودتان به گزارش در اینجا مراجعه فرمائید. همچنین متقابلا اطلاع موثق دارم که سازمانهای مشابه ایرانی که تنها یک وعده در هفته (بجای 21 وعده در ولایت اورنج کانتی کالیفرنیا) غذا به کارتن خواب ها میدهند در ایران بیش از 3 ماه بودجه آینده خود را بدهکار هستند

ما چگونه بوده و از این پس چگونه میخواهیم باشییم؟  و چرا انگشت ها بسوی برون است؟

هدف این صفحه و بطور کلی وب سایت و این نویسنده نمایاندن تفاوت های فرهنگی بین دو تمدن (تمدن مدرن غرب و تمدن منطقه ما) می باشد و امیدوارم کسانی در این راه همراه و همسفر بشوند.  اگر آنها که میدانند و میفهمند هم دست به عمل و اقدامی زنند بسیار کمک بزرگی است. لطفا مشارکتی هرچند ناچیز و کوچک خود را برای “قدمی” “قلمی” و یا پرداخت “درمی” حتی در پخش گسترده این صفحه و وبلاگ متعهد شده از خود شروع کرده و فرهنگ سنتی خود در گسترش نهاد مدنی ایده آل تغییر دهیم

Pin It on Pinterest